May 28, 2020 Nổi Bật Giữa Khoảnh Khắc Thiêng Liêng

Category: Du Lịch Hội Nghị


Du lịch MICE – du lịch hội nghị

August 27, 2018

August 27, 2018

MICE được các công ty trong ngành du lịch Việt Nam khai thác từ nhiều năm nay. Hãng hàng không...

Các công việc trong và sau hội nghị

August 27, 2018

August 27, 2018

Các công việc trong hội nghị:         Vào ngày diễn ra hội nghị, ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra...

Các yếu tố cần chú ý khi kinh doanh du lịch hội nghị

August 27, 2018

August 27, 2018

Các yếu tố đảm bảo cho sự thành công của du lịch hội nghị, hội thảo là: Tính dễ tiếp...